Naše ocenenie 2017


Sme potešení a hrdí na to, že v hlasovaní NAJ JAZYKOVÁ ŠKOLA 2017 sme získali krásne 3.miesto v CELOSLOVENSKOM MERADLE a 2.miesto pre Nitriansky kraj. Ďakujeme všetkým, čo nás podporili! Budeme sa aj naďalej snažiť o čo najkvalitnejšie vzdelávanie pre vás. ❤️