Vážení študenti, prosíme vás o vyjadrenie, či máte záujem pokračovať v štúdiu v našej škole aj v budúcom školskom roku 2017-18.
Budeme radi, keď sa zapíšete do nového semestra záväzne – uhradením zálohy 20 Eur do konca školského roka u nás na recepcii. Inak vás poprosíme o oficiálny zápis v zápisových dňoch:

19.-30.6 2017 10:00-18:00 hod.
30.-31.8.2017 10:00-13:00 a 15:00-18:00 hod.
4.-15.9.2017 10:00-18:00 hod.


Nový školský rok sa začína v pondelok 4. 9. 2017. Osobitné oznámenie o začiatku školského roka nezasielame. Informácie o zaradení do kurzu Vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky posledný týždeň v auguste.