English afternoon na ZŠ

English afternoon na ZŠ Sv.Marka, ZŠ Benkova,ZŠ Nábrežie mládeže

Usporiadali sme neuveriteľné anglické popoludnie s deťmi na Základných školách Sv.Marka, Nábrežie mládeže a Benkova. Školám a aj deťom veľmi pekne ďakujeme za podporu a účasť. Deti boli veľmi zlaté a plné nadšenia.