Rok 2016 s VAGeS-om


Naša jazyková škola VAGeS je tento rok jubilantkou – 25 ročnou mladou dámou. Že je v „najlepších rokoch“ dokazuje čulý život veľkej vagesáckej rodiny, ktorú spolu s naším tímom tvoríte vy, naši študenti.
Všetci sme jedno veľké spoločenstvo, ktoré spája nielen láska k jazykom a nadšenie pre vzdelávanie, ale aj skvelé vzťahy. To, že k nám radi chodíte, nás hreje pri srdci. Pri kolíske vzniku jazykovej školy stála ako jej mama, zakladateľka pani Elen Vargicová. 

I v uplynulom roku sa nám darilo a naša činnosť bola bohatá. Okrem kurzov pre verejnosť (deti, tínedžeri, dospelí) vyučujeme v mnohých firmách všeobecnú,obchodnú i technickú angličtinu. V uplynulom roku sme začali učiť v dvoch nových –  Granvia operations a DS Smith.

Ponúkame tiež jazykové vzdelávanie v angličtine pre uchádzačov o zamestnanie v novovznikajúcej firme Jaguar Landrover a pripravujeme na budúcich zamestnancov tejto automobilky i na pracovný pohovor.

V máji nám bol schválený projekt Erasmus + - Vital Active Global Educational Strategies. Štyria naši učitelia sa vzdelávajú v zahraničí, aby sme ešte viac skvalitnili a inovovali našu prácu. Výsledkom pôsobenia zdokonalených vyučovacích metód bude študent, schopný komunikovať v cudzom jazyku na celom svete a s celým svetom.
Viac o projekte...

Každoročne sa naši učitelia zúčastňujú celoslovenského ELT fóra, ktoré je stretnutím učiteľov angličtinárov. Tentoraz náš kolega Marián Herud bol aj speakrom, prezentova l tému Teaching vocabulary is more than teaching words a vynikajúcim spôsobom reprezentoval seba i našu jazykovú školu.

Deti ZŠ majú nekonečné množstvo energie a ich rodičia mnoho práce.Snažíme sa im pomôcť tak, že pokračujeme v projekte vyučovania v školských kluboch , ktorý bol pilotný minulý rok.
Týka sa dvoch škôl, ZŠ sv. Marka a ZŠ Nábrežie mládeže.
Deti sa učia s radosťou a rodičom tak umožníme, aby popoludňajšiu angličtinu ich deti mali priamo v priestoroch
školy ešte pred tým, ako si ich vyzdvihnú.


Chcete, aby vaše deti zmysluplne využili voľný čas, užili si veľa zábavy, hier, prejavili svoju kreativitu v divadelných predstaveniach i výtvarnej činnosti a súčasne sa zdokonalili hravým spôsobom v angličtine?
Inšpirujte sa fotkami i videom a prihláste svoje deti do VAGeS camp 2017 ......pozvánku si môžete stiahnuť tu


Každoročne v predvianočný čas sa stretávames našimi študentmi na Christmas party. Atmosféra bola opäť vynikajúca.

Ďakujeme, že ste nám aj tento rok zachovali svoju priazeň a odrazilo sa to aj na ocenení NAJ jazyková škola.
Opäť sme boli medzi ocenenými, získali sme 2. miesto v Nitrianskom kraji. Je to pre nás zaväzujúce, aj naďalej sa budeme snažiť, aby sme vás naučili čo najlepšie komunikovať a aby ste sa u nás cítili príjemne.