Ivana Mokrášová- Erasmus

Prečo si sa rozhodla uchádzať sa o účasť v projekte Vital Active Global Educational Strategies ?

Chcela som nadobudnúť viac skúseností a zručností v oblasti metodiky, nadviazať nové kontakty a hlavne naučiť sa niečo nového. Práca učiteľa pre mňa znamená neustále vzdelávanie sa a projekt Vital Active Global Educational Strategies bol na to výbornou príležitosťou

 

Kam si vycestovala na kurz, aké mal zameranie ?

Zúčastnila som sa kurzu Language and Methodology for Teachers of English na Anglolang Academy v Scarborough v Anglicku.

Aká bola atmosféra v prijímajúcej inštitúcii? Čo ťa v nej
najviac zaujalo ?

Keďže som bola v Anglolang v marci a v škole nebolo veľa študentov, mala som možnosť spoznať lepšie učiteľov, ktorí sa nám mohli naplno venovať. Prístup bol individuálny a hlavne profesionálny. Navyše, "zvončekom v škole"  sa vyučba neskončila. Poobede či večer sme takmer vždy mali nejaký kultúrny program. Raz sme išli do divadla, inokedy zas do kina či na koncert. Program bol ozaj bohatý a nebolo času sa nudiť :)


Získala si nejaké medzinárodné kontakty, bol kurz pre teba zaujímavý vzájomnou výmenou skúseností ?

Určite áno. Na hodinách sme živo diskutovali na rôzne temy. Jednou z nich bolo vzdelávanie. Kolegovia z Fínska si obhajovali ich školský systém, ktorý má celkom iný prístup ako ten náš. Bolo zaujímavé sledovať ich pohľad na vec. Napokon, vo Fínsku sa môze prísť pozrieť na vyučovanie ktokoľvek. Takže počas dovolenky v Škandinávii si toto môžte zahrnúť do programu a sami sa presvedčiť, či je fínsky systém ozaj jeden z najlepších na svete.


V čom sú najväčšie rozdiely medzi našou jazykovou školou a inštitúciami, v ktorých pôsobia tvoji kolegovia z iných krajín ?
Čo bolo pre teba inšpiratívne?

Vages je neporovnateľne menšia škola oproti Anglolang Academy. Spôsob výučby je podobný ako ten náš vo Vagese. Inšpirácou pre mňa bolo určite používanie technológie na hodinách, hlavne pri učení slovnej zásoby.


Opíš svoj najzaujímavejší erazmový zážitok.

V rámci kurzu sme mali možnosť navštíviť strednú školu v Scarborough. Bola som prekvapená ako samostatne študenti pracovali. Boli sme na hodine drámy, kde študenti sami vytvárali scenár jednej hry Shakespeara a následne hrali divadlo. 


Čo ti kurz v rámci prpgramu Erasmus+ dal, v čom rozšíril tvoje poznatky,zručnosti, v čom ťa obohatil ako učiteľa a človeka ?

Získala som nový pohľad na výučbu angličtiny, naučila sa nové techniky vyučovania a dostala som dobre tipy sa novými materiálmi. Navyše som nadviazala nové kontakty a získala nový pohľad na vzdelávací systém a metodiku.


Chcela by si ( na základe týchto skúseností) byť i v budúcnosti súčasťou programu Erasmus+ ?

Určite áno. Bol to skvelý zážitok, ktorý by som odporučila každému.