O škole

Škola bola založená 1. septembra 1991 ako prvá súkromná jazyková škola v Nitre.
Špecializujeme sa na výučbu komunikácie v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, talianskom, maďarskom, španielskom, čínskom a slovenskom.

Na škole vyučujú kvalifikovaní učitelia vrátane lektorov zo zahraničia. Dbáme o to, aby naši učitelia mali pedagogické vzdelanie, výbornú znalosť vyučovaného jazyka a dostatok praktických skúseností v oblasti vzdelávania. Považujeme to za základný predpoklad pre poskytovanie vysoko kvalitných vzdelávacích služieb.

Kvalitu našich kurzov dokazujú i ocenenia v súťaži Naj jazyková škola Slovenska, kde sme sa opakovane umiestnili na prvých miestach.

Poslucháčmi našej školy sú deti od 5 rokov, stredoškoláci a dospelí. Vyučujeme v malých skupinkách, ktoré umožňujú každému študentovi dostatok priestoru na vyjadrenie a učiteľovi individuálny prístup ku každému účastníkovi hodiny.
Niektorí študenti preferujú individuálnu výučbu , ktorú je možné maximálne prispôsobiť ich vzdelávacím potrebám. Individuálna výučba sa tiež často využíva pri výučbe cudzích jazykov iných než angličtina.

Našimi klientmi sú i firmy z Nitry a okolia. Nastavenie firemnej výučby je vždy výsledkom dialógu medzi školou a organizáciou tak, aby boli naplnené jej požiadavky a potreby.

Nadstavbu k vzdelávaniu detí tvoria letné jazykové sústredenia a výukovo-poznávacie zájazdy do Anglicka.

Z histórie

Školu v roku 1991 založili Elena Vargicová a Janet Gerba. Spojením začiatkov ich mien a slova School vznikol i názov školy - VAGeS.
Zakladateľka Elena Vargicová úspešne budovala školu 20 rokov až do roku 2011, kedy ju prevzala nová riaditeľka Ivana Bytelová Poliačiková. Pani Vargicová je dnes na zaslúženom dôchodku, ale so školou zostáva naďalej v spojení, ako zdroj bohatých skúseností a neoceniteľných rád. V súčasnosti nám poskytuje mentoring. Prečítajte si jej želanie jazykovej škole Vages, múdre a úprimné slová skúsenej učiteľky a obdivuhodnej osobnosti,ktoré sú súčasne i  úvahou o poslaní učiteľa.

V roku 2013 vznikla pri škole nezisková organizácia V-grow, ktorá sa zameriava na vzdelávací rozvoj detí. Do agendy organizácie spadajú detské kurzy, tábory, zájazdy a ďalšie neziskové aktivity.

Prečo študovať v jazykovej škole VAGeS?

 • Sme prví - škola bola založená 1. septembra 1991 ako prvá súkromná jazyková škola v Nitre.
 • Sme najlepší - naša škola sa opakovane umiestňuje na prvým priečkach v súťaži Naj jazyková škola Slovenska za Nitriansky kraj. V roku 2013 sme sa umiestnili na 1. mieste a v rokoch 2012, 2014 a 2016 na 2. mieste
 • Sme flexibilní – učíme individuálne alebo v malých skupinkách, preto sa dokážeme maximálne prispôsobiť potrebám našich študentov.
 • Sme prirodzení – jazyk učíme cestou čo najprirodzenejšej komunikácie v príjemnej rodinnej a priateľskej atmosfére

Fakty o JŠ VAGeS

Učíme:

 • v malých skupinkách (max. 8 študentov) alebo individuálne,
 • angličtinu, nemčinu, francúzštinu, ruštinu, čínštinu, maďarčinu, taliančinu, španielčinu a slovenčinu pre cudzincov,
 • asi 400 študentov - deti od 5tich rokov, horná veková hranica u nás neexistuje,
 • súkromné osoby i firmy,
 • jazyky všeobecné i odborné.

Organizujeme:

 • detské tábory s angličtinou s pobytom mimo Nitry,
 • denné tábory s angličtinou v priestoroch našej školy,
 • zájazdy do Anglicka pre deti i dospelých.

Naši učitelia:

 • majú pedagogické vzdelanie,
 • študovali jazyk, ktorý vyučujú, alebo je to ich materinský jazyk,
 • sú zapálení pre učenie,
 • pochádzajú z rôznych krajín (Anglicko, USA, Čína, Maďarsko, Taliansko, Španielsko...).

Naša škola:

 • sa nachádza v príjemnom prostredí rodinného domu na Kalvárii, neďaleko nitrianskej nemocnice a UKF,
 • je ľahko dostupná autom i verejnou dopravou,
 • má knižnicu plnú cudzojazyčnej literatúry,
 • vládne tu vždy dobrá nálada a príjemná rodinná atmosféra