Z vyjadrení našich študentov

 • vysoká úroveň poskytovaných služieb, vysoká úroveň školy a učiteľov
 • profesionálna úroveň učiteľov
 • dobrá atmosféra, ústretovosť, priateľský prístup, nestresujúce prostredie a flexibilita
 • spokojnosť s kvalitou a organizáciou výučby
 • ochota pani na recepcii
 • profesionálny prístup s prihliadnutím na osobné požiadavky
 • kvalifikovaní lektori a primeraná cena
 • nadpriemerné služby
 • jazyková škola je prívetivá pre študentov, dbá o ich rozvoj
 • profesionálny prístup učiteľov a pracovníkov VAGeS
 • veľká spokojnosť, o čom svedčí 13-ročné navštevovanie
 • výborne, super, super
 • každotýždenný "pobyt v anglickom prostredí"
 • priateľská atmosféra, flexibilita v poskytovaní hodín, pomerne rýchla reakcia v e-mailovej komunikácii
 • excelentnté, ďakujem za možnosť zapojiť sa do výučby v priebehu školského roka
 • veľmi príjemný kolektív, rodinná atmosféra
 • ste dobrí, veľa som sa naučil
zdroj: dotazníky spokojnosti s kvalitou výučby za školský rok 2015 / 2016