Inštrukcie k testu úrovne anglického jazyka

Tento zaraďovací test slúži na približné určenie jazykovej úrovne. Test však skúma iba pasívu formu jazyka (gramatické znalosti, schopnosť porozumieť textu atď.), preto pre presnejšie určenie úrovne je potrebné ústne preskúšanie.

Otázky v teste postupujú od základných (na jazykovej úrovni A1) až po veľmi ťažké (na profesionálnej jazykovej úrovni C2). Je preto normálne, že v určitom bode testu prestanete rozumieť textom a otázkam a nebudete vedieť s určitosťou odpovedať. Ak sa táto situácia zopakuje pri 4-5 po sebe idúcich otázkach, môžete test prestať vypĺňať a uložte prázdne obrazovky

Pri vypĺňaní testu dbajte na to, aby ste vyplnili správne kontaktné údaje, a následne treba každú jednu stránku testu uložiť kliknutím na modré tlačidlo „uložiť“. Môžete sa v teste pohybovať aj bez ukladania jednotlivých stránok testu (posúvaním sa tlačidlami „ďalej“/“späť“), čo Vám umožní vrátiť sa k niektorým odpovediam a zmeniť ich, ale na konci testu je potrebné všetky stránky poukladať a test odoslať. Keď stránku uložíte, už svoje odpovede meniť nemôžete. 

Po správnom vyplnení testu sa vám zobrazí výsledok testu, ktorý je následne zaslaný na zadaný email a v kópii do Jazykovej školy VAGeS.

Vyplnením testu súhlasíte s ochranou osobných údajov.

Test úrovne anglického jazyka


vaše údaje


pokračovať