Ivanka Mokrášová - Erasmus+ mobilita

Naša učiteľka Ivana Mokrášová odchádza dňa 18.2. na dvojtýždňový kurz Language and Methodology for Teachers do Anglolang Academy of English v mestečku Scarborough. Kurz je súčasťou projektu Vital Active Global Educational Strategies.

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ a z projektu Erasmus +

http://www.erasmusplus.sk/

Scarborough je krásne prímorské mestečko v južnom Yorkshire v Anglicku.
Kurz zahŕňa najnovšie poznatky a inovatívne trendy vo vyučovaní angličtiny vychádzajúce z dynamického vývinu jazyka,metodické rady a praktické námety na vyučovanie.
Počas kurzu majú účastníci naplánovanú aj návštevu škôl a vyučovacích hodín.

Viac informácií o projekte si môžete prečítať v tomto článku....