Georgína Szombathová - Erasmus+

Naši učitelia v lete nielen oddychujú,ale sa aj vzdelávajú. Nedávno sa vrátila z Dűseldorfu naša kolegyňa Georgína Szombathová, ktorá v dňoch 24.- 28.7. absolvovala kurz inovatívnej metodiky v INSTITUT FŰR INTERNATIONALE KOMUNIKATION.

Jej kurz je súčasťou nášho projektu Vital Active Global Educational Strategies .
Kurz ju zaujal a obohatil a atmosférou Dűseldorfu bola nadšená.
Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ a zo zdrojov v rámci programu Erasmus +

http://www.erasmusplus.sk/

Kurz zahŕňa najnovšie poznatky a inovatívne trendy vo vyučovaní nemčiny vychádzajúce z dynamického vývinu jazyka,metodické rady a praktické námety na vyučovanie.

 
Viac informácií o projekte si môžete prečítať v tomto článku....