• Úvod
 • O nás
 • Organizácia výuky
 • formy-úrovne

Organizácia výučby v Jazykovej škole VAGeS

Školský rok sa začína medzi 2. a 6. septembrom a končí medzi 25. a 30. júnom. Každý rok sa aktualizuje podľa kalendára. Prázdniny máme rovnako ako na základných a stredných školách (jesenné, zimné, jarné, letné). Počas štátnych sviatkov (podľa kalendára) sa nevyučuje.

Fromy výučby
Príprava na testy
Základná výučba
Špeciálna výučba
Vedomostné úrovne a učebnice - DETI
Vedomostné úrovne a učebnice - DOSPELÍ

Výučba u nás je realizovaná formou:

 • celoročných vyučovacích programov,
 • intenzívnych kurzov podľa požiadaviek poslucháčov,
 • podnikových kurzov šitých na mieru,
 • letných intenzívnych kurzov:
 • výučby v skupinách alebo individuálnej výučby podľa individuálnych požiadaviek. Individuálna výučba je organizovaná podľa individuálnych požiadaviek poslucháčov. Najčastejšie sa zameriava na:
  • Prípravu na prijímacie skúšky na vysoké školy
  • Prípravu na testy
  • Doučovanie
  • Výučbu v podnikoch a inštitúciách

Príprava na testy:

 • City and Guilds test
  Jednoročný cyklus /160 hodín Polročný cyklus /80 hodín/
 • Iné testy: TOEFL, Cambridge, Štátnica
  Jednoročný cyklus /160 hodín/ Polročný cyklus /80 hodín/
 • Nová maturita, úrovne A, B
  Jednoročný cyklus /160 hodín

Základná výučba

Základná výučba prebieha v malých skupinách a realizuje sa buď:
 • jedenkrát do týždňa
  • 2 vyučovacie (45 minutové) hodiny týždenne, 80 vyučovacích hodín za rok,
  • 1 bežná (60 minutová) hodina týždenne, 40 hodín za rok,
 • dvakrát do týždňa
  • 4 vyučovacie hodiny týždenne, 160 vyučovacích hodin za rok
  • 2 bežné hodiny týždenne, 80 hodín za rok

Študentov rozdeľujeme do skupín podľa veku a podľa dosiahnutej jazykovej úrovne.

Vyučujeme v malých skupinách:

 • Uzavretá skupina
  – v skupine je konečný počet študentov (buď traja alebo štyria) a do skupiny už nikto ďalší nevstupuje.
 • Otvorená skupina
  – v základnej skupine je päť študentov, ale skupina je otvorená aj pre šiesteho, prípadne po dohode so skupinou i viacerých študentov (nikdy však nie viac ako osem).

Špeciálna výučba

Je možné dohodnúť sa i na individuálnej výučbe či výučbe vo dvojici a navoliť si počet a dĺžku hodín podľa potreby.

Je tiež možné dohodnúť úpravu obsahu kurzu podľa potrieb poslucháčov, napríklad zakomponovaním výučby špecializovanej angličtiny (obchodná, účtovná,právna).

Sme schopní realizovať výučbu aj mimo priestory školy – vo firmách a inštitúciách.

Vždy sme ochotní diskutovať s poslucháčmi o ich špecifických potrebách a snažíme sa upravovať podľa nich výučbu. Nebojte sa s nami diskutovať o možnostiach!

Vedomostné úrovne a učebnice


Používame učebnice, ktoré zodpovedajú súčasným trendom v metodike a zabezpečuje ich škola. Cena učebnice sa pohybuje podľa kurzu libry a nie je zahrnutá v školnom.

Deti v kurzoch angličtiny

Mladší školský vek Učebnica
Junior Starter I - prvé kroky v angličtine Our Discovery Island Starter
Junior Starter II - začiatočník, štart Our Discovery Island 1
Junior Starter III - začiatočník, pokračovanie Our Discovery Island 2
Junior Starter IV - začiatočník, pokračovanie Our Discovery Island 3

Starší školský vek Európsky rámec Učebnica
Junior Beginner, začiatočník, ukončenie A1 English Plus 1
Junior Elementary, základná znalosť jazyka A1+ English Plus 2
Junior Pre-intermediate, mierne pokročilý A2+ English Plus 3
Ideas and Issues Pre-Intermediate
Junior Intermediate, stredne pokročilý B1 English Plus 4
Ideas and Issues Intermediate

Dospelí v kurzoch angličtiny

Úroveň Európsky
rámec
Doporučená
učebnica
Basic User
beginner -začiatočník A1 Cutting Edge New Starter
Elementary -falošný začiatočník A2 Cutting Edge New Elementary,
Let's talk 1
Independent User
Pre-intermediate -mierne pokročilý A2+ English File Pre-Intermediate,
Let's talk 2,
Ideas and Issues Pre-Intermediate
Intermediate -stredne pokročilý B1 English File Intermediate,
Let's talk 3,
Ideas and Issues Intermediate
Language to Go Intermediate
Proficient User
Upper-intermediate -pokročilý B2 Výber knihy podľa potrieb študentov
advanced -veľmi pokročilý/td> C1 Výber knihy podľa potrieb študentov