• Úvod
  • O nás
  • Organizácia výuky
  • Individuálna výučba

Individuálna výučba

Individuálna výučba

Pri individuálnej výučbe vychádzame z konkrétnych potrieb poslucháča. Po otestovaní vypracujeme spoločne s Vami plán výuky a určíme študijný materiál, ktorý budete používať. Skúsený učiteľ sa Vám bude venovať celú hodinu a plne prispôsobí výučbu Vašej jazykovej úrovni, Vašim potrebám a tempu. Priebežne zisťujeme, aký pokrok ste urobili a výučbu tomu ďalej prispôsobujeme.

Organizácia výučby sa tiež prispôsobuje Vašim možnostiam, a tak si môžete navoliť počet a dĺžku (45, 60, 90 minút) hodín v týždni.

Výhodou takejto výučby je, že je celý čas hodiny venovaný len Vám, a tak máte možnosť maximálne aktívne komunikovať a využívať pozornosť učiteľa.


Individuálna výučba Cena za
hodinu:
Podmienky:
Základná cena kurzu 12 EUR 1 - 2 študenti na hodine 45 minútová hodina
Základná cena kurzu 16 EUR 1 - 2 študenti na hodine 60 minútová hodina
Špeciálne ceny cena dohodou Napr. výučba s native speaker, výučba špecializovanej angličtiny, atď.
Firemná výučba cena dohodou Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku podľa Vašich konkrétnych požiadaviek na výučbu