• Úvod
  • Iné služby
  • Tábory na Slovensku

Detské tábory na Slovensku

Letny tabor 2018
   

Srdečne pozývame deti do niektorého z našich anglických letných táborov

Aktuálna ponuka

Vyberte si šesťdňový pobytový tábor:

Anglický letný tábor - Obyce 2018,

alebo denný tábor v Nitre:

Denný anglický tábor - VAGeS City Camp 2018. 

Predbežne sa môžete prihlásiť už teraz – napíšte nám tu.

Prečo práve naše tábory

Jazyková škola VAGeS má viac ako 20 rokov skúseností s organizáciou detských jazykových táborov. 

Ak chcete, aby vaše deti využili čas prázdnin zmysluplne, oddýchli a zabavili sa, ale niečo sa pri tom aj naučili, potom je náš tábor pre vás ideálny.

Tábory tvoria nadstavbu k výučbe detí v našej jazykovej škole a prirodzene prehlbujú a upevňujú znalosti získané počas školského roka. Zároveň je program nastavený tak, aby sa do neho bez problémov zapojili i deti, ktoré nenavštevujú našu jazykovú školu. Na základe spätnej väzby od detí i rodičov vieme, že tento systém funguje a tábory majú výbornú úroveň.

Pozrite sa, ako to u nás v tábore vyzerá!

Ako to v našich táboroch prebieha

Anglický letný tábor - výjazdový

Každý rok organizujeme letný tábor s šesťdňovým výjazdom mimo Nitru. Program je zameraný na dramatické aktivity, ktoré deti s pomocou učiteľov realizujú v anglickom jazyku. Takouto formou zážitkového učenia deti prežívajú radostné chvíle a pri tom sa prirodzene učia, bez toho, aby si to uvedomovali.
Okrem toho je to týždeň plný hier, zábavy a iných aktivít, ktoré tiež vedieme v anglickom jazyku.

Počet detí v tábore nebýva vysoký (25 – 30), nakoľko chceme zachovať rodinnú atmosféru a mať možnosť venovať sa deťom čo najviac individuálne. Deti vedieme ku vzájomnej tolerancii, otvorenosti a pomoci jeden druhému.

O deti sa stará tím profesionálnych učiteľov a ich pomocníkov z radov bývalých účastníkov táborov. Počas celého pobytu dbáme na to, aby deti hovorili po anglicky, pričom staršie deti prekladajú všetko do slovenčiny, aby porozumeli i menšie deti, ktoré ešte angličtinu dostatočne neovládajú.

Približný denný rozvrh:

  • raňajky,
  • ranný dramatický blok – tvorba divadelného predstavenia, nacvičovanie, výber a tvorba kostýmov a rekvizít…,
  • obed,
  • poobedný kľud s výtvarnými aktivitami,
  • poobedný dramatický blok,
  • poobedná aktívna hra,
  • večera,
  • večerný program – preberanie zážitkov z dňa, divadelné predstavenie, rôzne hry a aktivity, 2× za tábor diskotéka, posledný večer táborové svadby.

Posledné zrealizované tábory: Obyce 2017, Krahule 2016, Jelenec 2015, Jelenec 2014, Skýcov 2013, Počúvadlo 2012, Krahule 2011, Skýcov 2010...

Anglický denný tábor - v priestoroch JŠ VAGeS v Nitre

Tábor prebieha v Jazykovej škole VAGeS, ktorá sídli v rodinnom dome s dvorom v príjemnom prostredí Kalvárie, čo umožňuje aktivity vo vnútri i v záhrade, vychádzky na Kalváriu, na nábrežie apod.

Program je zameraný na hry, tvorivé aktivity, súťaže a iné zážitkové aktivity, ktoré prebiehajú v angličtine. Deti zaujmeme a vtiahneme do aktivít tak, aby popri zábave dochádzalo k nenásilnému a prirodzenému učeniu. Čas prázdnin s nami trávia zmysluplne v priateľskom kolektíve nových kamarátov. 

Počet detí v tábore je 10 až 19. O deti sa starajú dvaja až traja kvalifikovaní pedagógovia. Stravovanie je zabezpečené v priľahlom reštauračnom zariadení.

Vages CAMP 2017

Our camp started on Sunday and we are so happy! Three L is typical for us. Love Learning Laughter. Náš tábor v nedeľu začal a veľmi sa tešíme! Sú pre nás typické tri L. Láska Učenie Smiech (z angličtiny tri L)

Posted by Jazyková škola VAGES on 3. júl 2017

 
Posted by JŠ VAGES on 5. júl 2015