Jazykové kurzy angličtiny pre deti

VEDOMOSTNÉ ÚROVNE - DETI

 

Mladší školský vek
Starter - prvé kroky v angličtine (1.ročník ZŠ)
Starter I - začiatočník, štart (2.ročník ZŠ)
Starter II - začiatočník, pokračovanie (3.ročník ZŠ)
Starter III - začiatočník, pokračovanie (4.ročník ZŠ)
Starší školský vek
Junior Beginner – začiatočník, ukončenie (A1)
Junior Elementary – základná znalosť jazyka (A1+)
Junior Pre-Intermediate – mierne pokročilý (A2+)
Junior Intermediate – stredne pokročilý (B1)
Doučovanie
Doučovanie detí
Vyrovnávací kurz pri nástupe na strednú školu
Príprava na maturitu

 

Starter – prvé kroky v angličtine

Kurz je určený pre našich najmenších študentov – posledný rok pred nástupom do školy alebo 1.ročník základnej školy.

   
Počet detí v skupinke: max.8
Rozsah výučby: 2 semestre po 40 vyučovacích hodín
Cena za semester: 124 Eur (priemerná cena na hodinu – 3,10 Eur. Ďalšie informácie o cenách a prípadných zľavách nájdete v cenníku


Prihlásiť sa do kurzu

Starter I – začiatočník, štart

Kurz je určený pre deti v druhom roku školskej dochádzky.

   
Počet detí v skupinke: max.8
Rozsah výučby: 2 semestre po 40 vyučovacích hodín
Cena za semester: 124 Eur (priemerná cena na hodinu – 3,10 Eur. Ďalšie informácie o cenách a prípadných zľavách nájdete v cenníku


Prihlásiť sa do kurzu

Starter II – začiatočník, pokračovanie

Kurz je určený pre deti v treťom roku školskej dochádzky.

   
Počet detí v skupinke: max.8
Rozsah výučby: 2 semestre po 40 vyučovacích hodín
Cena za semester: 124 Eur (priemerná cena na hodinu – 3,10 Eur. Ďalšie informácie o cenách a prípadných zľavách nájdete v cenníku


Prihlásiť sa do kurzu

Starter III – začiatočník, pokračovanie

Kurz je určený pre deti v štvrtom roku školskej dochádzky.

   
Počet detí v skupinke: max.8
Rozsah výučby: 2 semestre po 40 vyučovacích hodín
Cena za semester: 124 Eur (priemerná cena na hodinu – 3,10 Eur. Ďalšie informácie o cenách a prípadných zľavách nájdete v cenníku


Prihlásiť sa do kurzu

Junior Beginner – začiatočník, ukončenie

Kurz je určený pre deti od piateho roku školskej dochádzky podľa doposiaľ dosiahnutej jazykovej úrovne. Po absolvovaní tohto kurzu dosiahne dieťa jazykovú úroveň A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

   
Počet detí v skupinke: max.8
Rozsah výučby: 2 semestre po 40 vyučovacích hodín
Cena za semester: 124 Eur (priemerná cena na hodinu – 3,10 Eur. Ďalšie informácie o cenách a prípadných zľavách nájdete v cenníku


Prihlásiť sa do kurzu

Junior Elementary – základná znalosť jazyka

Kurz je určený pre deti od šiesteho roku školskej dochádzky podľa doposiaľ dosiahnutej jazykovej úrovne. V rámci tohto kurzu dieťa prechádza jazykovou úrovňou A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Počet detí v skupinke: max.8
Rozsah výučby: 4 semestre po 40 vyučovacích hodín
Cena za semester: 124 Eur (priemerná cena na hodinu – 3,10 Eur. Ďalšie informácie o cenách a prípadných zľavách nájdete v cenníku


Prihlásiť sa do kurzu

Junior Pre-intermediate – mierne pokročilý

Kurz je určený pre deti od ôsmeho ročníku školskej dochádzky podľa doposiaľ dosiahnutej jazykovej úrovne. Po absolvovaní tohto kurzu dosiahne dieťa jazykovú úroveň A2 a postúpi ďalej smerom k úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Počet detí v skupinke: max.8
Rozsah výučby: 2 až 4 semestre po 40 vyučovacích hodín
Cena za semester: 124 Eur (priemerná cena na hodinu – 3,10 Eur. Ďalšie informácie o cenách a prípadných zľavách nájdete v cenníku


Prihlásiť sa do kurzu

Junior Intermediate – stredne pokročilý

Kurz je určený pre deti od deviateho ročníku školskej dochádzky. Po absolvovaní tohto kurzu dosiahne dieťa jazykovú úroveň B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

   
Počet detí v skupinke: max.8
Rozsah výučby: 4 semestre po 40 vyučovacích hodín
Cena za semester: 124 Eur (priemerná cena na hodinu – 3,10 Eur. Ďalšie informácie o cenách a prípadných zľavách nájdete v cenníku


Prihlásiť sa do kurzu

Doučovanie detí

Doučovacie hodiny sú uspôsobené potrebám žiaka. Väčšinou sa pracuje s učebnicou, ktorú dieťa používa v škole. Učiteľ žiakovi dovysvetľuje učivo, pomáha s domácimi úlohami, prípravami na písomky apod.
Doučovanie môže mať tiež formu špeciálnej prípravy na písomky, skúšky či monitory.

Počet detí v skupinke: individuálna výučba (jeden až dvaja žiaci). Je možná i spoločná výučba viacerých detí z jednej triedy.
Rozsah výučby: podľa potreby
Cena:

individuálna výučba – 45 minút 13 Eur
individuálna výučba – 60 minút 17 Eur
dvaja študenti - 45 minút 15 Eur
                      - 60 minút 19 Eur    
skupinová výučba – viď cenník


Zaujala Vás naša ponuka a chcete u nás študovať? Kontaktujte nás...

* Hviezdičkou označené položky je potrebné vyplniť
captcha
Nahrať znovu