Deti - školské kluby ZŠ

Deti mladšieho školského veku majú nekonečné množstvo energie a ich rodičia mnoho práce. Snažíme sa im pomôcť tak,že pokračujeme v projekte vyučovania angličtiny v školských kluboch.Už   dva roky spolupracujeme so ZŠ sv.Marka a ZŠ Nábrežie mládeže. Tento rok sme pridali ďalšiu školu   - ZŠ Benkova.
Deti sa učia s radosťou a rodičom tak umožníme,aby popoludňajšiu angličtinu mali priamo v   priestoroch školy ešte pred tým,ako si ich rodičia vyzdvihnú.

VEDOMOSTNÉ ÚROVNE - DETI

 

Mladší školský vek
Starter - prvé kroky v angličtine (1.ročník ZŠ)
Starter I - začiatočník, štart (2.ročník ZŠ)
Starter II - začiatočník, pokračovanie (3.ročník ZŠ)
Starter III - začiatočník, pokračovanie (4.ročník ZŠ)