Erasmus + 2018 - Grow Responsibly

Grow Responsibly je druhý projekt Erasmus +, ktorého sa naša škola zúčastňuje. Ja zameraný na zodpovedný rozvoj školy v meniacich sa podmienkach na trhu v nitrianskom kraji. Viac informácií z jednotlivých mobilít vám prinesieme už čoskoro.

Zmluva s SAAIC na projekt Grow Responsibly je k dispozícii tu.